Timeline ng pagdating ng mga islam Adultwebcamfree worlds

Si Rajah Baguinda Ali, kilala rin bilang Rajah Baginda Ali, Rajah Baginda, o Rajah Baguinda, ay isang prinsipe mula sa isang Minangkabau na kaharian sa Sumatra, Indonesia na tinatawag na "Pagaruyung".(Baginda/Baguinda ay isang Minangkabau na pamitagan para sa isang prinsipe.) Siya ang unang lider ng namuuong estado sa Sulu, Pilipinas, na kinalaunan ay naging Sultanato ng Sulu.(Dayang-dayang ay isang Austronesian na pamitagan na naghihiwatig na ang isang babae ay mataas ang ranggo sa lipunan, o parte ng nobilidad.) Pagkalipas ng panahon, si Dayang-dayang Paramisuli at Sayyid Abubakar ay nagpakasal at ipinamana ni Rajah Baguinda Ali ang kanyang Prinsipado kay Sayyid Abubakar.Taong 1457, nagsimula ang pamumuno ni Sayyid Abubakar.Pinagtanggol ni Baguinda Ali ang kanyang sarili, at tinanong ang mga taga-Buansa, "bakit ninyo ako sinusubukang lunurin?" Giniit niya na siya ay dumating lamang bunga ng paglalakbay at mabuting kalooban—dumating lamang upang manirahan kabilang ng mga mamamayan ng Buansa, sapagkat siya ay katulad ng mga taga-Buansa, mga taga-sunod ni Mohammad." at siya ay sinagot, "sa Buansa." Mula sa puntong iyon ay tumungo siya ng Buansa, at nanirahan kasama ni Rajah Baguinda Ali, ang namumuno sa Prinsipado ng Sulu.Si Abubakar Abirin ay nagdadala ng pamagat na Sayyid (ito'y nababaybay rin bilang Saiyid, Sayyed, Seyyed, Sayed, Seyed, Syed, Seyd), isang pamitagan na nangangahulugang siya ay isang tanggap na desendyente ni Mohammad, ang propeta ni Allah.

Noong umpisa, ang mga taga-Buansa ay naghihinala sa kanya; sinubukan nilang palubugin ang mga bangka ng prinsipe, para mahayaan siyang malunod sa dagat.Ang mga mamamayan ng Sulu ay tinanggap ang kaniyang katuwiran, at siya'y naging kaisa ng mga mamamayan. Taong 1450, isang Arabong manlalakbay na ipinanganak sa Johore ay dumating sa Sulu.Siya ay si Sayyid Abubakar Abirin, at pagkarating niya sa Sulu, tinanong niya ang mga mamamayan ng Sulu kung "saan ang inyong bayan at saan ang inyong sambahan?Pinalitan niya ang porma ng pamamahala sa estado ng Sulu—mula sa prinsipadong porma, ginawa niya itong sultanato.

Ang pangalan ni Abubakar Abirin ay binabaybay rin bilang Abu Bakr Abirin.

Si Rajah Baguinda Ali ay walang lalaking tagapagmana ng kaniyang Prinsipado, ngunit may babaeng anak siya, si Dayang-dayang Paramisuli.

uefa-europa-league.ru

16 Comments

 1. Pingback:

 2. eric   •  

  Lean in, lean out, ask for a raise, but don't ask in the wrong way, be aggressive, but not too aggressive.

 3. eric   •  

  So try not to bore them like the people they would actually meet in real life.

 4. eric   •  

  Ricky Van Veen, who she has dated for nearly four years, is a co-founder of the website College Humor.

 5. eric   •  

  will continue to poke fun at the presidential election on May 7 when Brie Larson hosts.

 6. eric   •  

  After World War II, a deer restocking program was initiated.

 7. eric   •  

  Whether it's a fantasy you're looking to fulfill, some intimate company from time to time, or a new adult toy to play with, you'll find what you're searching for in the Personals Services category.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>