Ang dating biblia pdf

Na sinasabi mo na: JM: Hindi mo ipinapaliwanag ang mga talatang binabanggit mo.Pero siguraduhin mo na ang paliwanag na ito ay nanggaling o katulad ng paliwanag ni Eliseo Soriano sapagkat ang mga nasa ADD din ang magsasalungatan. Soriano) baluktot na pagpapaliwanag ng Bibliya nanggagaling ang mga paliwanag mo. Alam mo, kung talagang gugustuhin ni Eliseo Soriano na makipag-debate sa website o e-mail ay mangyayari.Please, huwag mong idadamay si apostol Pablo sa maling turo ni Eliseo Soriano. Iyon nga lamang, alam niyang mas lalong mapapansin ng publiko ang mga salu-salungat niyang aral kapag ito ay sinulat na niya. Hindi mo ba alam na libo-libong Pilipino ang may access sa website sa panahong ito.

Papaano na yung mga mahihirap na kababayan natin na ang access lang ay thru radio ang tv? Wala e, proven din na nagtatago iyang beloved Marvin nyo e.

Perspectives Useful Links Featuring List of Seminar Topics Weekly Bible Studies Quotable Quotes True Church Am I Saved? Jae-Rock Lee Ryan Hicks and His Teachings Erick von Anderseck and The Second 8th Week Ministry False Religions Islam Buddhism Hinduism Other Cults/Occults The Raelians & Human Cloning Freemasonry Baha'i World Faith Unang Bahagi: Ang Trinidad Wala sa Biblia?

Ikalawang Bahagi: Ang Biblia Kailangang Ipaliwanag Ikatlong Bahagi: Mga Baluktot na Paliwanag Ika-Apat Bahagi: Debate Ika-Limang Bahagi: Expose' Ika-Anim Bahagi: Ang Terminong Biblia At Ang Trinidad Ika-Pitong Bahagi: Ang Pangalan Ni YHWHJM: Hindi sa ayaw ko ng sagot, kundi ang istilo ng sagot mo ay very subjective sapagkat kahit na sinong kulto ay sisipi lamang ng Bibliya at hindi na ipapaliwanag kung ano ang ibig ipakahulugan nito sa orihinal na Hebreo at Griyego. Maliwanag na pati sa pakikipag usap ay lumalabas ang banat mo ng wala sa direksyon. Basahin mo ulit Justyn baka naman mahimasmasan ka na diyan sa kalituhan mo: Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: at upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; Saan ba galing iyan?

Eli e libre naman kayong tumawag anytime sa studio. Baligtarin natin kasagutan mo ha, wala ba talaga kayong concern dun sa mga sinasabi nyong naloloko ni Bro. Kami lang bang may access sa radio/TV ang concern ninyo? Hindi katulad ng marami sa mga evangelical Christians na kahit sa radyo o TV ay nag-o-offer din ng libreng babasahin.

JM: Sa bagay na ito ay malinaw na sinasalungat mo ang sinulat at tinuturo ni Eliseo Soriano sa kaniyang magasing Ang Dating Daan, Serye Bilang 3, pahina 10 kung saan nang sipiin niya ang Mateo -16 ay sinabi niyang, Kahit nga si Soriano ay hindi nakatiis na sipiin lamang ang Bibliya bagkus ay ipinaliwanag ito. Idagdag pa natin dito na mas marami ang paliwanag ni Soriano kesa sa mga talata ng Bibliya sa kaniyang mga ADD Serye. Hilo ka na ba Justyn at salungatan na iyang deklarasyon mo? Napag hahalata tuloy Justyn na komo ayaw mo sa sagot ay ang babanatan mo ay si Bro. Kay San Pablo po galing iyang paliwanag na iyan at di po galing sa akin.

Nahahayag tuloy ang pagka lapastangan mo Justyn M sa Apostol na si San Pablo e.

uefa-europa-league.ru

20 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>